TECHNIK INFORMATYK
...

Materiały edukacyjne dla uczniów

BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA (Klasa I LO + I TI)

http://www.ti-ksiaz.iap.pl/home/nauka-online-materialy/prace-do-samodzielnej-pracy/

PRZYRODA (BIOLOGIA + GEOGRAFIA)

http://www.ti-ksiaz.iap.pl/materialy-przyroda/